Vårdval

Du som patient har rätt att välja behandlande klinik. Enligt HSL (hälsosjukvårdlagen) bestäms operation i samråd med dig och remiss utfärdas till vald/önskad klinik.