Synpunkter eller klagomål på vården

Dina synpunkter som patient eller närstående är viktiga för oss. Det ger oss möjlighet att utveckla och förbättra vården genom att granska och vidta åtgärder. 

Om du har synpunkter eller klagomål på den vård du har fått hos oss så ska du i första hand kontakta oss. Kontakten kan ske genom att du besöker oss, ringer oss eller skickar brev. Undvik mailkontakt då sekretess inte kan garanteras. Ärenden som inte innehåller personnummer eller andra känsliga personuppgifter kan tas via mail.

Du kan också kontakta Patientnämnden i Stockholms län där du kan få hjälp och stöd. Mer information kan du hitta på Stockholms läns landstings hemsida

Vårdgaranti

Du som är folkbokförd i Stockholms län har rätt att få tid hos oss inom 30 dagar från det att beslut om remiss togs eller en bedömning av din egenanmälan gjordes. Det innebär också att du ska få en tid för behandling/operation inom 90 dagar från ett beslut om behandling togs. 

Skulle den tid vi kallat dig inte befinna sig inom vårdgarantins gränser så kan ni kontakta oss. Vi kan då försöka erbjuda er en ny tid alternativt hänvisa er till en annan vårdgivare med kortare väntetider.

Du som patient kan välja att avstå från erbjudandet om vård hos en annan vårdgivare och istället välja att komma på den tid vi kallat dig.

Mer information finns på SLL hemsida eller 1177.se