Ögonsjukdomar

Du kan läsa om olika ögonsjukdomar i 1177.se.

Grå starr, katarakt

Grå starr är naturlig åldrande av din kroppslins och innebär att ögats lins blir grumlig. Det gör att du får sämre syn. Det varierar hur lång tid det tar innan synen blir dålig. För en del tar det några månader, för andra flera år.  Gråstarr är inte farligt tillstånd och behandlas med operation. Alla som har grå starr behöver inte opereras.

Symtom

Det är vanligt att du har besvär med synen om du har grå starr och din lins blivit grumlig. Du kan till exempel ha ett eller flera av följande symtom:

 • Du ser sämre och suddigare ffa på avstånd.
 • Du har svårt att se i mörker och behöver mer ljus.
 • Färger blir svagare och mer gulbruna.
 • Du bländas lätt och är känslig för starkt vitt ljus, till exempel ljus från lysrör.
 • Konturer blir svagare.
 • Du kan se dubbla konturer.
 • Du har svårt att läsa texten på TV eller dator
 • Du har svårt med avståndsbedömningen

Behandling

Grå starr behandlas med operation då den grumliga linsen byts ut och ersätts av en konstgjord lins (ofta akryl). Men alla som får grå starr behöver inte opereras. Det beror på att försämringen ofta går så långsamt att besvären inte hinner bli så stora att de stör dig i vardagen.

Tillsammans med läkaren beslutar du om besvären är så stora att du behöver en operation. Via vårdvalet har du rätt att välja någon av de kliniker som utför gråstarr kirurgi.

Du hittar listan på kliniker som utför gråstarr operation i vårdgivarguiden samt 1177.se

Din doktor kommer att remittera dig till vald klinik.

Gråstarr operation är världens och Sveriges vanligaste operation. 2018 utfördes över 120.000 gråstarr operationer i Sverige. Operationen sker för det mesta under lokalbedövning och sker polikliniks där patienter åker hem efter operationen.

Glaukom, grön starr

Öppenvinkelglaukom är en ögonsjukdom som gör att synnerven i ögat förtvinar. Ett ökat tryck inne i ögat orsakar skador på näthinnan. Skadorna ger ett långsamt krympande synfält och utan behandling kan du bli blind. Om du har öppenvinkelglaukom får du behandling och får gå på kontroller livet ut.

Symtom

Vid öppenvinkelglaukom krymper synfältet sakta. Det bildas också områden i synfältet där du inte ser något. Men eftersom det går långsamt kan ögat kompensera synbortfallet. Därför märker de flesta inte av sjukdomen förrän den har pågått en längre tid. Då har den ofta gett skador, till exempel att synfältet blir mindre och mörkare. Det syns inte utanpå ögat att du har öppenvinkelglaukom trots att skdorna kan vara stora.

Det är vanligt att först få sjukdomen i det ena ögat och efter ett tag i det andra ögat.

Ofta upptäcks öppenvinkelglaukom av en slump till exempel när du förnyar glasögon hos optiker eller söker vård för något annat

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en ögonmottagning om du är orolig eller misstänker att du har öppenvinkelglaukom. Du kan också kontakta en optiker.

Du som har en förälder eller ett syskon som har öppenvinkelglaukom bör kontrollera ditt ögontryck regelbundet efter att du har fyllt femtio år. På så sätt kan sjukdomen upptäckas tidigt.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökning

För att läkaren ska kunna ställa diagnosen öppenvinkelglaukom undersöker vi ögat på flera sätt. Här följer några vanliga undersökningar:

 • Tryckmätning.
 • Synprövning
 • Undersökning av synfältet.
 • Undersökning av synnerven.(undersökning i spaltlampa)
 • Undersökning av tjocklek av nervtrådarna i synnerven (OCT)
 • Ögonbottenfotografering
 • Behandling

  Behandlingen som du får förhindrar oftast att din syn blir sämre. Men den kan inte återställa synen om den redan har blivit skadad av sjukdomen.

  Det är vanligast att få behandling med ögondroppar men om de inte hjälper kan du få behandling med laser (SLT). Ibland behövs en operation.

  Den enda behandlingen för öppenvinkelglaukom är att sänka trycket i ögat. Det gäller också när trycket är normalt från början. Det går att sänka trycket med antingen ögondroppar, laserbehandling eller operation, beroende på vad läkaren anser passar bäst för dig

  Du får gå på kontroller resten av livet

  Ögontrycket kan förändras över tid. Du som har öppenvinkelglaukom får gå på kontroller regelbundet på en ögonmottagning. Hur ofta beror på hur sjukdomen fortskrider, men de flesta går på kontroll en eller två gånger om året.

  På kontrollen kan läkaren eller sjuksköterskan undersöka trycket i ögat, ditt synfält och din ögonbotten. I samband med kontrollerna kan hen också göra en undersökning av din synskärpa för att se om din syn har förändrats. Du får gå på kontrollerna resten av livet.

  Åldersförändringar i gula fläcken

  Åldersförändringar i gula fläcken gör att du får sämre synskärpa. Förändringarna kan gå snabbt eller ske över en längre tid. Åldersförändringarna kan vara torra eller våta. Det är bara den våta formen som kan behandlas.

  Vad är åldersförändringar i gula fläcken?

  Det är vanligt att synen blir sämre när du blir äldre. En av de vanligaste orsakerna är åldersförändringar i gula fläcken.

  Gula fläcken är ett område i mitten av ögats näthinna. Där är synen som skarpast. En åldersförändring i gula fläcken gör så att synen blir sämre på nära håll. Du får svårt att se detaljer medan synfältet runt omkring inte påverkas. Ofta blir synen sämre på det ena ögat först. Senare blir synen sämre på det andra ögat också.

  Det finns två typer av förändringar, torra och våta.

  Torra förändringar

  Torra förändringar är den vanligaste formen av sjukdomen. Nio av tio som får äldersförändringar i gula fläcken får torra förändringar. Då bryts syncellerna i gula fläcken ner gradvis och synen försämras långsamt.

  Våta förändringar

  Våta förändringar är betydligt mer ovanliga än torra förändringar, men kommer snabbare. Synen kan försämras snabbt, inom några veckor till en månad. Våta förändringar beror på att det bildas nya blodkärl under gula fläcken. De nya blodkärlen är ofta mycket sköra och läcker blod och vätska under gula fläcken. Då svullnar gula fläcken och påverkar syncellerna så att de fungerar sämre. Eftersom syncellerna tar skada av vätskan behöver du få behandling så snart det går.

  Symtom på torra och våta förändringar

  Vilka symtom du får beror på vilken form av förändring du har.

  Torra förändringar

  Vid torra åldersförändringar i gula fläcken är det vanligt att ha ett eller flera av följande symtom:

  • Din synskärpa blir långsamt sämre.
  • Du ser små suddiga fläckar i mitten av synfältet.
  • Allt ser grått och suddigt ut.
  • Bokstäver eller delar av bokstäver faller bort när du läser.
  • Du får svårt att känna igen ansikten.
  • Du får svårt att bedöma avstånd om ena ögat har synförändringar.

  Ibland kan synskärpan försvinna helt i synfältets mitt och ersättas av en suddig, mörk fläck. Men då har förändringarna ofta pågått under lång tid.

  Det är vanligt att du inte märker synförändringarna om åldersförändringarna i gula fläcken bara finns i det ena ögat. Ibland kan det ta flera år innan du märker något.

  Efter en tid kan det andra ögat också få åldersförändringar. Det är ofta först då du märker av synförändringarna.

  Våta förändringar

  Det vanligaste symtomet på våta åldersförändringar är så kallat krokseende. Då ser du raka linjer som krokiga. Även ansikten kan se förvrängda ut.

  Till skillnad mot torra förändringar så gör våta förändringar att synen förändras snabbt, ibland bara på några veckor.

  Våta förändringar kan leda till att synen i det centrala synfältet försvinner och att du istället ser en suddig fläck.

  När och var ska jag söka vård?

  Kontakta en vårdcentral eller en optiker om du upplever att din syn långsamt har blivit sämre.

  Kontakta en vårdcentral eller en ögonmottagning så snart det går om du upplever något av följande:

  • Din syn försämras snabbt.
  • Du upplever att raka föremål plötsligt är krokiga eller sneda.

  Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills vårdcentralen eller ögonmottagningen öppnar.

  Det är viktigt att söka vård så snart det går om din syn försämras snabbt. En tidig behandling kan ofta bromsa synförändringarna och ibland kan synen bli bättre.

  Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

  Du kan få hjälpmedel som gör din vardag lättare

  Du kan få en remiss från din ögonläkare till en syncentral om sjukdomen gör att du ser mycket dåligt (sämre än 0,3 på bästa ögat). Där finns optiker, synpedagoger och kuratorer som kan hjälpa dig med de problem som du har. Du kan till exempel få hjälp med att prova ut läsglasögon, förstoringsglas eller andra elektroniska förstoringssystem. Du kan också få hjälp med att till exempel anpassa belysningen i hemmet.

  Här kan du läsa om hur det går till att få synhjälpmedel, och söka fram vilka som finns att få där du bor.

  Det kan kännas bra att prata med andra i liknande situation

  Att ha nedsatt syn innebär att du klarar dig bra i en del situationer men klarar dig sämre i andra situationer. Det kan vara svårt för omgivningen att förstå. För en del kan det kännas bra att prata med andra som har försämrad syn för att få råd och stöd.

  Synskadades riksförbund

  Synskadades riksförbund, SRF, är en intresseorganisation för synskadade i Sverige. Föreningen har 12 000 medlemmar i olika lokalföreningar runt om i landet.

  Torra ögon

  Torra ögon beror på att ögonen antingen producerar för lite tårar eller att tårarna är av för dålig kvalitet. Ofta är besvären kroniska, men det finns några saker du kan göra för att lindra symtomen.

  Vid torra ögon är de vanligaste symtomen att ögonen svider, skaver och att de känns grusiga och torra. Du kan samtidigt besväras av att

  • dina ögon känns trötta.
  • dina ögon känns brännande.
  • du är känslig för starkt ljus.
  • du har suddig syn eller varierande synskärpa
  • Ibland kan även rinnande och tårande ögon bero på torra ögon. Det är en följd av att ögonen torkar ut och blir irriterade.Att ha torra ögon är inte ett akut besvär. Om du har långvariga besvär och symtom, ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller din närakut för hjälp.

   ​Orsak

   Ytan på ögat är täckt av en tunn film av tårvätska, som kallas för tårfilm. Tårfilmens uppgift är att smörja ögat, skölja bort främmande föremål från ögat, skydda ögat mot infektioner och hålla ytan på ögat slät och klar.

  • För lite tårar

   Tårarna produceras av olika körtlar i ögonlocken och ögonhålan. När du blir äldre avtar produktionen av tårar.

   För dålig kvalitet på tårarna

   Tårarna innehåller vatten, fett och slem som produceras av olika körtlar i ögonlocken och ögonhålan. Varje ämne hjälper på olika vis till att skydda och ge näring åt ögat. Fettet hjälper till att förhindra att vattnet dunstar, slemmet hjälper till att sprida vattnet jämnt över ögats yta. När du blir äldre försämras funktionen hos de körtlar som ska producera tårfilmen.

   Andra orsaker

   Andra orsaker är biverkningar av läkemedel, vissa kroniska sjukdomar eller till följd av hormonella sjukdomar. Även miljön kan påverka mängden tårar, till exempel varma och blåsiga miljöer.

  • Behandling

   Det finns inget botemedel för torra ögon. Men det finns några saker du själv kan göra för att lindra symtomen.

   • Undvik miljöer som förvärrar besvären, som till exempel varma, blåsiga miljöer och torr, rökig luft. När du är utomhus kan du skydda ögonen mot vind och blåst med glasögon.
   • Kom ihåg att blinka ofta, om du arbetar framför en dator under en längre tid. Se också till att du har en bra arbetsmiljö vid din datorarbetsplats.
   • Lindra besvären med tårersättningsmedel

    ​Du kan också lindra besvären genom att använda tårersättningsmedel, tårliknande ögondroppar eller salva. Det finns många olika sorter. Vissa är lättflytande och har en kortvarig effekt. Andra är sega och har en längre effekt, men ger då också lite suddig syn precis när du tagit dem.

    Vilken sort du väljer beror på hur mycket besvär du har och hur ofta du behöver ta dem beror på vilken typ av droppar du använder. Det är naturligt att besvären kommer och går, och du kan behöva använda droppar i återkommande perioder.

    Tårersättningsmedel finns att köpa receptfritt på apoteket eller hos optikern, där du också kan få goda råd.

   • EYE-Light (IPL) behandling + LTTT behandling
    • För mer utförlig information vg se  www.arlan.nu