Glaskroppsavlossning

Glaskroppen är den genomskinliga geléartade vätska som fyller ut ögat invändigt. Glaskroppen omges av en tunn hinna som ligger mot näthinnan.

Orsak

Ju äldre du blir desto mer skrumpnar din glaskropp och blir mer vattnig. Då kan den lossna från sina fästen på näthinnan. Det är en naturlig process som oftast börjar i medelåldern.

Symtom

När din glaskropp skrumpnar bildas grumlingar. Dessa syns som flugor, streck, maskar eller nät som flyter framför ögat. Du kan även se blixtar om glaskroppen drar i näthinnan. Du kan räkna med att blixtarna minskar efter hand och att du vänjer dig vid grumlingarna.

En glaskroppsavlossning är för det mesta helt ofarlig, men om du plötsligt får nya grumlingar i synfältet, ser blixtar, får svart mörk ogenomtränglig gardin som inskränker synomfältet från något håll, eller om du får kraftig nedsatt syn, ska du kontakta en ögonläkare. Du ska låta undersöka ögat inom de närmaste dagarna.

Behandling

Glaskroppsavlossning är ofarlig. Grumlingarna kan vara kvar länge men det brukar minska efter ett par veckor-månader.