Vårdgaranti

Du som är folkbokförd i Stockholms län har rätt att få tid hos oss inom 30 dagar från det att beslut om remiss togs eller en bedömning av din egenanmälan gjordes. Det innebär också att du ska få en tid för behandling/operation inom 90 dagar från ett beslut om behandling togs.
Skulle den tid vi kallat dig inte befinna sig inom vårdgarantins gränser så kan ni kontakta oss. Vi kan då försöka erbjuda er en ny tid alternativt hänvisa er till en annan vårdgivare med kortare väntetider.

Du som patient kan välja att avstå från erbjudandet om vård hos en annan vårdgivare och istället välja att komma på den tid vi kallat dig.

Mer information finns på Stockholms läns landstings hemsida eller 1177.se