Synpunkter eller klagomål på vården

Dina synpunkter som patient eller närstående är viktiga för oss. Det ger oss möjlighet att utveckla och förbättra vården genom att granska och vidta åtgärder.

Om du har synpunkter eller klagomål på den vård du har fått hos oss så ska du i första hand kontakta oss. Kontakten kan ske genom att du besöker oss, ringer oss eller skickar brev. Undvik mailkontakt då sekretess inte kan garanteras. Ärenden som inte innehåller personnummer eller andra känsliga personuppgifter kan tas via mail.

Du kan också kontakta Patientnämnden i Stockholms län där du kan få hjälp och stöd. Mer information kan du hitta på Stockholms läns landstings hemsida.