Ögonsjukdomar

Du kan läsa om olika ögonsjukdomar i 1177.se. Informationen nedan är delvis hämtad ur 1177.se

Glaukom, grön starr

Öppenvinkelglaukom är en ögonsjukdom som gör att synnerven i ögat förtvinar. Ett ökat tryck inne i ögat orsakar skador på näthinnan. Skadorna ger ett långsamt krympande synfält och utan behandling kan du bli blind. Om du har öppenvinkelglaukom får du behandling och får gå på kontroller livet ut.

Symtom

Vid öppenvinkelglaukom krymper synfältet sakta. Det bildas också områden i synfältet där du inte ser något. Men eftersom det går långsamt kan ögat kompensera synbortfallet. Därför märker de flesta inte av sjukdomen förrän den har pågått en längre tid. Då har den ofta gett skador, till exempel att synfältet blir mindre och mörkare. Det syns inte utanpå ögat att du har öppenvinkelglaukom trots att skdorna kan vara stora.

Det är vanligt att först få sjukdomen i det ena ögat och efter ett tag i det andra ögat.

Ofta upptäcks öppenvinkelglaukom av en slump till exempel när du förnyar glasögon hos optiker eller söker vård för något annat

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en ögonmottagning om du är orolig eller misstänker att du har öppenvinkelglaukom. Du kan också kontakta en optiker.

Du som har en förälder eller ett syskon som har öppenvinkelglaukom bör kontrollera ditt ögontryck regelbundet efter att du har fyllt femtio år. På så sätt kan sjukdomen upptäckas tidigt.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökning

För att läkaren ska kunna ställa diagnosen öppenvinkelglaukom undersöker vi ögat på flera sätt. Här följer några vanliga undersökningar:

 • Tryckmätning.
 • Synprövning
 • Undersökning av synfältet.
 • Undersökning av synnerven.(undersökning i spaltlampa)
 • Undersökning av tjocklek av nervtrådarna i synnerven (OCT)
 • Ögonbottenfotografering

Behandling

 • Behandlingen som du får förhindrar oftast att din syn blir sämre. Men den kan inte återställa synen om den redan har blivit skadad av sjukdomen.

  Det är vanligast att få behandling med ögondroppar men om de inte hjälper kan du få behandling med laser (SLT). Ibland behövs en operation.

  Den enda behandlingen för öppenvinkelglaukom är att sänka trycket i ögat. Det gäller också när trycket är normalt från början. Det går att sänka trycket med antingen ögondroppar, laserbehandling eller operation, beroende på vad läkaren anser passar bäst för dig

  Du får gå på kontroller resten av livet

  Ögontrycket kan förändras över tid. Du som har öppenvinkelglaukom får gå på kontroller regelbundet på en ögonmottagning. Hur ofta beror på hur sjukdomen fortskrider, men de flesta går på kontroll en eller två gånger om året.

  På kontrollen kan läkaren eller sjuksköterskan undersöka trycket i ögat, ditt synfält och din ögonbotten. I samband med kontrollerna kan hen också göra en undersökning av din synskärpa för att se om din syn har förändrats. Du får gå på kontrollerna resten av livet.